Pelletkachel afvoer

Pelletkachel afvoer

De pelletkachel afvoer is zeer belangrijk, deze laat uiteindelijk de schone werking van je pelletkachel tot zijn recht komen.
Al vanaf het begin der pelletkachels vertellen wij de mensen dat het verplicht is het rookkanaal boven de nok van het dak te brengen echter zijn er ook bedrijven welke hun klant of dealer vertellen dat een pelletkachel afvoer door de gevel met eindiging op straatniveau ook mogelijk is omdat de pelletkachel een rookgasmotor heeft welke de rookgassen afvoert… helaas zit hier het probleem de rookgasmotor wordt namelijk gebruikt om het vuur gecontroleerd en met perfectie te regelen.

Vraag 1: Mogen pellethaarden en – pelletkachels uitmonden op de gevel?
Antwoord: Nee
Beknopte toelichting:
In dit antwoord verwijzen wij naar NEN 2757, artikel 5.1. Daarin is de
opmerking toegevoegd dat uitmondingen in gevels zijn toegestaan voor gas
gestookte toestellen, met of zonder ventilator (zie uitgebreide toelichting in
de bijlage). Er is

dus geen positie voor hout gestookte toestellen opgenomen.

Er wordt dan nog wel het tegendeel geprobeerd te bewijzen dmv een andere nen wetgeving echter is deze voor gashaarden en ventilatie roosters en niet voor de pelletkachel.

pelletkachel afvoer

Testen met pelletkachel afvoer

Een pelletkachel wordt getest met een afvoer die minimaal 10 pascal trek genereert, hier word niet alleen de pelletkachel op afgesteld maar ook de veiligheden die op het toestel zijn aangewezen om uw veiligheid te waarborgen.
Op het moment dat u een foutief rookkanaal monteert komt u in de problemen met de uitstoot en dat is vooral tijdens start en stop momenten of bij een zeer sterk veranderende gevelwind.
Wat er ook gemaakt of bedacht wordt je blijft met opstart en uitdoof altijd overlast houden omdat de trek gewoonweg niet voldoende is.

Wat vind de overheid van de regel?

De overheid geeft subsidie op een schonere manier van stoken en dat is ook zeker te doen met de pelletkachel daar je een behoorlijk lagere fijnstof hebt die lager ligt als bijvoorbeeld de houtkachel.
De Dielle pelletkachel ligt gemiddeld nog 57% lager dan de traditionele pelletkachel door het gepatenteerde bodemvoedingsysteem.
in het nieuwe bouwbesluit zal de regel ook worden bijgevoegd om eventuele verwarring te voorkomen welke luid als volgt: toestellen met een vaste brandstof moeten boven het dakvlak uitkomen, dit houdt dan ook in dat hij in de vrije zone moet uitmonden dus boven de nok van het dak.

Omdat de Dielle zeer uniek is en wij durven te roepen dat de pelletkachel een aansluiting boven de nok in de vrije uitmondingzone dient te hebben zijn er een aantal partijen welke roepen dat dit enkel bij de Dielle het geval is om een rookkanaal en werkzaamheden die lastiger zijn zoals het monteren van een rookkanaal te voorkomen..wij kunnen een Dielle ook laten werken op beurzen en showdagen met een verminderde schoorsteen maar zo kun je de uitstoot,veiligheid,werking niet garanderen en het leefgenot voor omwonenden en is dit de reden dat wij hier op tegen zijn.

Om een pelletkachel werkend te krijgen op een gevel moet je je rookgasmotor harder laten draaien en het pellet recept veranderen waardoor je nog meer uitstoot gaat opbouwen en waar de overheid nou net geen subsidie op wil verlenen… als zij zo door gaan kunt u wel raden wat er gebeurt met de subsidie.

Zwarte gevels door een hogere uitstoot dan normaal
Doordat er te weinig trek is en de rookgasmotor bedoeld is als trekregelaar en niet als trek verzorger krijgt u meer uitstoot door het kanaal naar buiten omdat de pelletkachel niet kan voldoen aan zijn emissie-eisen

 

Terugslag in woningen
Wind op de gevel,draaiwind of zelfs stroomuitval worden gevaren voor uw woning doordat de rookgassen terug de kachel worden ingedrukt en de korste weg zoeken dus uw woning in..

Stofdeeltjes bij uw buren terug in huis
Doordat de uitstoot niet goed is en zeker bij de start er door het lage kanaal uitstoot optreed heeft u onverbrande deeltjes welke bij een geveldoorvoer naar binnen kunnen slaan in de woning van de buren of een rooster bij de slaapkamer of zelfs verderop uw auto.. dit is de reden ook dat een goed functionerende pelletkachel afvoer een pre is!

 

Brandgevaar
Door terugslag kunnen warme rookgassen op plekken komen waar het niet moet met grote gevaren tot gevolg zelfs bij gesloten systemen!

dit zijn een aantal trefwoorden welke u zult ondervinden als u op een gevel gaat monteren.

Op de websites van De Rijksvoorlichting en ISDE subsidie, Perfectkeur, en brancherichtlijnen staat ook dat u moet voldoen aan de voorwaarde van montage door naar de nok van de woning te gaan.